DỊCH VỤ

TIN TỨC & TƯ VẤN

CHƯƠNG TRÌNH TRI ÂN KHÁCH HÀNG CỦA SÀI GÒN ANPHA
 
 
STT TÊN SẢN PHẨM ĐVT GIÁ NIÊM YẾT
YẾN NƯỚC
1 Gold đường Lốc 6 275.000
2 Nước Tổ yến hương PBT / TCTH / DÂU  lốc 5 Lốc 5 lon 195.000
3 Nước Tổ yến hương PBT / TCTH / DÂU  lốc 6 Lốc 6 lon 205.000
4 Tổ yến chưng sẵn 10% đường phèn - XNK Lốc 340.000
5 Tổ yến chưng sẵn 10% Hương sâm - XNK Lốc 360.000
6 Tổ Yến chưng sẵn 10% đường phèn - Combo 2 lốc Combo 660.000
7 Hộp pháo hoa - mini 10% yến chưng đường phèn Hộp 6 330.000
8 Hộp pháo hoa - mini 10% hương vị sâm Hộp 6 350.000
9 Tổ yến chưng sẵn 10% đường phèn XNK - khay 6 Khay 6 325.000
10 Tổ yến chưng sẵn 12% Bồi Bổ Cơ Thể Lốc 6 - XNK Lốc 6 345.000
11 Tổ yến chứng sắn 18% đông trùng hạ thảo - XNK Lốc 420.000
12 Tổ yến chưng sẵn Kids Nest Plus Lốc 06 295.000
13 Tổ yến chưng sẵn 34% đường phèn- Collagen Anpha Export Lốc 1.085.000
14 Tổ yến chưng sẵn 34% ĐAK Isomalt - Collagen Anpha Export Lốc 1.155.000
15 Tổ yến chưng sẵn 34% hương sâm - Collagen Anpha Export Lốc 1.175.000
YẾN CHÉN
1 Cháo tổ yến chén 250.000
2 Cháo tổ yến chén 350.000
3 Cháo tổ yến chén 550.000
4 Soup tổ yến chén 250.000
5 Soup tổ yến chén 350.000
6 Soup tổ yến chén 550.000
7 Hải sản Phần 50.000
8 Đông trùng hạ thảo Phần 300.000
YẾN TỔ
1 Yến đảo tinh chế loại 2 100g Hộp 7.240.000
2 Yến đảo tinh chế loại 2 50g Hộp 3.670.000
3 Yến đảo tinh chế loại 2 25g Hộp 1.910.000
4 Yến đảo tinh chế loại 2 15g Hộp 1.260.000
5 Yến thô đặc biệt 100g Hộp 6.300.000
6 Yến thô đặc biệt 50g Hộp 3.200.000
7 Yến thô loại 1 100g Hộp 5.140.000
8 Yến thô loại 1 50g Hộp 2.600.000
9 Yến thô loại 2 100g Hộp 4.800.000
10 Yến thô loại 2 50g Hộp 2.460.000
11 Yến SCĐB 100g Hộp 6.800.000
12 Yến SCĐB 50g Hộp 3.460.000
13 Yến SCL1 100g Hộp 6.190.000
14 Yến SCL1 50g Hộp 3.150.000
15 Yến SCL1 25g Hộp 1.650.000
16 Yến SCL1 15g Hộp 1.080.000
17 Yến TCĐB 100g Hộp 5.670.000
18 Yến TCĐB 50g Hộp 2.880.000
19 Yến TCĐB 25g Hộp 1.500.000
20 Yến TCĐB 15g Hộp 990.000
21 Yến TCL1 100g Hộp 5.140.000
22 Yến TCL1 50g Hộp 2.600.000
23 Yến TCL1 25g Hộp 1.390.000
24 Yến TCL1 15g Hộp 900.000

Các tin khác